Bestellingen op werkdagen verzonden binnen 24 uur - GRATIS verzending bij aankoop vanaf 75 EUR

Model voor herroeping

BIJLAGE 2

Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Sanne Veelaert - Amores
Lindenlaan 102
9230 Wetteren
België

hola@amorestheshop.com 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

................................................................................................................................................................................... — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..................................................................................................................... — Naam /Namen consument(en) ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... — Adres consument(en) ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Datum ............................................................................................................... — Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.